Εγγραφές – 1η Σεπτεμβρίου 2016

Οι εγγραφές για την σχολική χρονιά 2016-2017 ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου.
Η γραμματεία της Σχολής λειτουργεί 18:00-21:00 καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή).
Τα μαθήματα κλασικού μπαλέτου (RAD) και μοντέρνου χορού (ISTD) ξεκινούν αυστηρά στις 15 Σεπτεμβρίου, καθώς η ύλη είναι μεγάλη.

* RAD : Royal Academy of Dance
* ISTD : Imperial Society of Teachers of Dancing

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να δώσουν εξετάσεις στις αντίστοιχες Ακαδημίες για την απόκτηση πιστοποιημένων πτυχίων. Οι εξετάσεις γίνονται από διαπιστευμένο εξεταστή από την Αγγλία.